Home
Materies
Filosofie
Contact

Invordering facturen

Heeft u ook klanten die niet- of laattijdig betalen?

In deze tijd van economische laagconjunctuur kan geen enkel bedrijf er omheen dat wanbetalers de normale werking van uw zaak verstoren, uw gemiddelde winstmarge aantasten, en tevens een zware hypotheek op de toekomst van het bedrijf leggen.

De ervaring leert mij dat men meestal te lang wacht om in te grijpen terwijl men eigenlijk kort op de bal moet spelen wanneer facturen niet - of laattijdig betaald worden.

Graag leg ik u mijn werkwijze uit om deze uitstaande bedragen snel te recupereren waarbij u de hoofdsom integraal ontvangt zonder extra kosten.

Heeft u hierover verder nog vragen, aarzel niet ons te contacteren.

« Overzicht materies
Drapstraat 155 - 9810 Nazareth - Tel. 09/245 13 10 - Fax 09/245 13 11 - e-mail advocaat@buggenhoudt.be